Rangliste

1. Preis Gabi Müller-Stucki 2. Preis Therese Schön 3. Preis Margrit Dürr 4. Preis Felix Egger 5. Preis Niklaus Abächerli alle Oberuzwil (gk.) ?

Drucken
Teilen

1. Preis

Gabi Müller-Stucki 2. Preis

Therese Schön 3. Preis

Margrit Dürr 4. Preis

Felix Egger 5. Preis

Niklaus Abächerli

alle Oberuzwil (gk.) ?