HEUTE AN DER HSG

• Anwaltsausbildung: St. Gallisches Steuerrecht, Kathrin Knöpfel, 18.15, HSG 09-012 • Naturwissenschaft: Solarzellen nach Pflanzenart, Professor Michael Grätzel, 20.15, HSG 01-011

Merken
Drucken
Teilen

• Anwaltsausbildung:

St. Gallisches Steuerrecht, Kathrin Knöpfel, 18.15,

HSG 09-012

• Naturwissenschaft: Solarzellen nach Pflanzenart, Professor Michael Grätzel, 20.15,

HSG 01-011

• Psychiatrie: Heldenmythen – Massenkulte, Andreas Köhler, 20.15, HSG 01-014