HEUTE AN DER HSG

• Bachelor Graduation Day: Festrede von Rektor Professor Thomas Bieger, musikalische Begleitung: HSG-Big Band, HSG 09-010 (Audimax) Türöffnung HSG: 10.30. 1. Feier: 11.15. 2. Feier: 13.15. 3. Feier: 15.15. 4. Feier: 17.15.

Merken
Drucken
Teilen

• Bachelor Graduation Day: Festrede von Rektor Professor Thomas Bieger, musikalische Begleitung: HSG-Big Band,

HSG 09-010 (Audimax)

Türöffnung HSG: 10.30.

1. Feier: 11.15. 2. Feier: 13.15. 3. Feier: 15.15. 4. Feier: 17.15.