Jodler Einzel

Merken
Drucken
Teilen

? Heidi Bösch-Rüegg, Ricken; «Mi Freud» (Jakob Ummel); ohne Begleitung.

? Sarah Rüegg, Ebnat-Kappel; «E chlyne Rat» (Arthur Schöpfer); Begleitung: Armin Pünter.

? Lorena Segmüller, Kirchberg; «Chlini Sache» (Ruth Krebs); Begleitung: Beat Manser.

? Rös Wittenwiler-Luchsinger, Nesslau; «Dr Bärgheuwer» (Noldi Ming); Begleitung: Albert Wittenwiler.