Das Sieger-Versli:

«I bi de Silvan.» (sagt Silvan) «I de Martin.» (Martin) «Ond i de Andreas.» (Andreas) «Das sönd mini zwe Cousins, ond will i de Ältescht bi, schwätz vor allem i.» (Silvan) «Mis Chälbli hässt Olga, wie hässt euers?» (Silvan) «Da isch d Selma.» (Andreas)

Merken
Drucken
Teilen

«I bi de Silvan.» (sagt Silvan)

«I de Martin.» (Martin)

«Ond i de Andreas.» (Andreas)

«Das sönd mini zwe Cousins, ond will i de Ältescht bi, schwätz vor allem i.» (Silvan)

«Mis Chälbli hässt Olga, wie hässt euers?» (Silvan)

«Da isch d Selma.» (Andreas)

«Ond de Vater?» (Silvan)

«Da isch de Charly.» (Andreas)

«Jetzt höri uf schwätze, mer luegid schläuer, dass mer d Chälbli mögid ghäbe!» (Silvan)